Σχέδιο Δράσης Επιδεικτικής Εφαρμογής GRASP – MED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κτήρια: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας».

Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν τη διάγνωση, αποτύπωση, επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ανωτέρω κτήρίων, την αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ με χρήση της πλατφόρμας GRASP – MED λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακούς και οικονομικούς δείκτες, την επιλογή βέλτιστου σεναρίου, την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του Έργου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Εφαρμογή GRASP - MED
  • Κτήρια του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
  • Εύρεση βέλτιστου σεναρίου ΕΞΕ και ΑΠΕ
Μενού