NEA

Πρόγραμμα: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020»

Έργο: Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας ΑΠΕ-ΕΞΕ για εφαρμογή σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Ενότητα Εργασίας: Διαχείριση ενέργειας Εταίροι: MES Ενεργειακή Α.Ε., HERON Τεχνική Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας στοχεύει στην τεχνοοικονομική μελέτη συστήματος υδρογόνου για την εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος στον κτηριακό τομέα. Η ενότητα εργασίας συμπεριλαμβάνει ακόμα την πιλοτική υλοποίηση και τη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος υδρογόνου. Τέλος, προσδιορίζονται οι απαραίτητες δράσεις για την διείσδυση της προτεινόμενης τεχνολογίας στην αγορά. Στο πλαίσιο του ρόλου της η MES…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Βοηθητικών Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ, Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια Και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου» ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για την θέρμανση του σχολείου, την αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED, την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) δικύκλου με δύο (2)συνοδούς σταθμούς φόρτισης. Η σύμβαση ύψους 267.300,00 ευρώ υπογράφηκε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου 2024. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης «Έξυπνη Εφαρμογή…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ, Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια Και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμων παρεμβάσεων ΑΠΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του μετρητικού εξοπλισμού σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου».  Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε τη δημιουργία μικροδικτύου με ΑΠΕ και Εναλλακτικές Τεχνολογίες στις Εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ Σκύρου, την αντικατάσταση 245 διασυνδεδεμένων φωτιστικών συμβατικής τεχνολογίας με αντίστοιχα LED και εγκατάσταση 20 αυτόνομων φωτιστικών στην κεντρική οδό Λιμάνι – Χώρα,  την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 59,4 kWp με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανάπτυξη Πιλοτικού Εφεδρικού Συστήματος Παροχής Τροφοδοσίας Υδρογόνου

Στο πλαίσιο των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (ΣΣΚ), αναπτύχθηκε από την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. πιλοτικό Εφεδρικό Σύστημα Παροχής Τροφοδοσίας Υδρογόνου. Το σύστημα αποτελεί ένα εφεδρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε φορτία με τη χρήση υδρογόνου σαν καύσιμο. Το σύστημα που αναπτύχθηκε μπορεί να έχει εφαρμογή κυρίως στον κτηριακό τομέα, ενώ είναι δυνατή η χρήση του και σε διάφορες άλλες εφαρμογές, όπως σε σύζευξη με Συστήματα ΑΠΕ (π.χ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα). Το πιλοτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος: Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας ΑΠΕ-ΕΞΕ για Εφαρμογή σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή Σύμβασης για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση 632 φωτιστικών σωμάτων LED στον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας. Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 537 φωτιστικά οδικού τύπου και 95 τύπου παραδοσιακό φανάρι. Η προμήθεια περιλαμβάνει επίσης σύστημα τηλεδιαχείρισης με ενσωματωμένη τεχνολογία “cloud”, που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των λαμπτήρων.  Η σύμβαση ύψους 578.493 ευρώ υπογράφηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και αναμένεται να διεκπεραιωθεί εντός εννέα μηνών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. Ο πρωταρχικός στόχος του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, εντός του ευρύτερου…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δήμος Ιητών: Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Εγκατάστασης των 114 Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων LED

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και με επιτυχία όλες τις επιμέρους εργασίες που σχετίζονται με την αναβάθμιση του οδοφωτισμού σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Δήμου Ιητών, με το έργο να βρίσκεται πλέον στη φάση της εγγυημένης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και θα αναλάβει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ενδέχεται να προκύψει. Τα 114 αυτόνομα φωτιστικά σώματα LED, τροφοδοτούμενα από μπαταρία η οποία φορτίζεται με Φωτοβολταϊκό στοιχείο επί του ιστού τοποθέτησής του, έχουν κατά προτεραιότητα εγκατασταθεί στους βασικούς κόμβους του υπεραστικού οδικού δικτύου, σε σημεία…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δήμος Χανίων: Παραδόθηκε το Πρώτο από τα Πέντε Ηλεκτρικά Λεωφορεία 

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. παρέδωσε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, το πρώτο από τα πέντε υπερσύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχει παραγγείλει ο Δήμος Χανίων, ενώ εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να παραδοθούν και τα υπόλοιπα.  Το παρών στην παρουσίαση του λεωφορείου έδωσαν: ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, οι Αντιδήμαρχοι, κ. Τάσος Αλόγλου, κ. Μιχάλης Καλογριδάκης, κ. Στέλιος Μιχαηλάκης και κ. Μιχάλης Τσουπάκης, στελέχη της ανάδοχης εταιρείας MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και της εταιρείας TAM-EUROPE και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ Α.Ε., κ. Χαράλαμπος Λίτος. Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία μπορούν να μεταφέρουν τουλάχιστον σαράντα επιβάτες συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 15 καθήμενων…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Μικροδικτύου σε Τέσσερις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Μικροδικτύου σε τέσσερις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη μείωση των δαπανων. Η σύμβαση ύψους 1.534.500 € υπογράφηκε την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δεκατέσσερις μήνες. Η εταιρεία επωμίστηκε τη δοκιμή, λειτουργία και διαχείριση του εξοπλισμού για ένα έτος, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την ορθή λειτουργία τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Π. Ζέρβας: Το Υδρογόνο Ήταν, Είναι και θα Είναι το Μέλλον

Ως έναν «αναγκαστικό δρόμο» περιέγραψε την ενσωμάτωση του υδρογόνου στην αγορά ενέργειας και τις μεταφορές, ο Δρ. Παναγιώτης Ζέρβας, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., παρευρισκόμενος στο Hydrogen & Green Gases Forum, που διοργάνωσε το Energypress. Ειδικότερα, σε δήλωσή του στο περιθώριο του Συνεδρίου, σημείωσε: Πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση. Είναι συγκινητικό θα έλεγα για μας, που ασχολούμαστε με τον τομέα του υδρογόνου, εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, το γεγονός ότι έχει συγκεντρωθεί όλος αυτός ο κόσμος και υπάρχει τόσο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα χρόνια των σπουδών μας, κάποιος είχε πει ότι «το υδρογόνο ήταν, είναι και θα…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Φωτιστικών Σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο, Μπαταρία και Ιστό

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Ιητών, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 114 φωτιστικών σωμάτων LED τροφοδοτούμενα από μπαταρία η οποία θα φορτίζεται με Φωτοβολταϊκό στοιχείο επί του ιστού τοποθέτησής του. Η σύμβαση ύψους 578.493 ευρώ υπογράφηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί εντός έξι μηνών. Τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα LED θα τοποθετηθούν σε βασικούς κόμβους του υπεραστικού οδικού δικτύου στους οποίους η ορατότητα είναι χαμηλή και οι συνθήκες οδήγησης δύσκολες, αλλά και σε δρόμους περιορισμένου πλάτους, ειδικά στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων χωρίς την ύπαρξη…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τον Μηχανισμό Net-Metering και Νέων Φωτιστικών LED σε Οκτώ Κτήρια του Δήμου Ηρακλείου

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, την προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, συνολικής ισχύος 151,19 kWp, που θα λειτουργούν με χρήση του μηχανισμού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering). Επιπλέον επωμίστηκε την αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά σώματα LED σε οκτώ δημοτικά κτήρια. Η σύμβαση ύψους 312.006 ευρώ υπογράφηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες. Ο Ενεργειακός Συμψηφισμός επιτρέπει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καλύπτουν μεγάλο μέρος της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, κάνοντας χρήση της παραγόμενης από τα Φ/Β πάνελ ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια δύο Ηλεκτρικών Λεωφορείων και ενός Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων “αστικού τύπου” και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της συγκοινωνίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η σύμβαση ύψους 1.361.500 ευρώ υπογράφηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία πλεονεκτούν σε σχέση με τα συμβατικά που φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς παράγουν μηδενικούς ρύπους, εκπομπές CO2 και άλλα επιβλαβή αέρια που…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μενού