ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. είναι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται με τις ενεργειακές εφαρμογές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την εμπορία ενέργειας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η εταιρεία μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υβριδικών Σταθμών με Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα με την μέθοδο της Αεριοποίησης και της Αναερόβιας χώνευσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσι-μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η εταιρία μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υβριδικών Σταθμών με Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και Μονάδων Παρα-γωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα με την μέθοδο της Αεριοποίησης και της Αναερόβιας

NEA

Μενού