Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων LED στον Δήμο Ιητών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Ιητών, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 114 φωτιστικών σωμάτων LED τροφοδοτούμενα από μπαταρία η οποία θα φορτίζεται με Φωτοβολταϊκό στοιχείο επί του ιστού τοποθέτησής του.

Τα 114 αυτόνομα φωτιστικά σώματα LED έχουν κατά προτεραιότητα εγκατασταθεί στους βασικούς κόμβους του υπεραστικού οδικού δικτύου, σε σημεία όπου η ορατότητα είναι χαμηλή και οι συνθήκες οδήγησης δύσκολες, καθώς και σε δρόμους περιορισμένου πλάτους, ειδικά στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων. Οι θέσεις εγκατάστασης των λαμπτήρων επελέγησαν εξαιτίας της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν. Πρωταρχικός λοιπόν στόχος του Δήμου Ιητών είναι η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Τα φωτιστικά LED, δεν επιτυγχάνουν μόνο καλύτερη ορατότητα, αλλά αντέχουν και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και προσφέρουν συνολικά το καλύτερο δυνατό ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών φωτισμού που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειάς προστατεύεται το περιβάλλον και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 114 αυτόνομα φωτιστικά σώματα LED
  • Δήμος Ιητών
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Μενού