«Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με τον μηχανισμό NET METERING και νέων φωτιστικών LED σε 8 κτίρια του Δήμου Ηρακλείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης οχτώ φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 151,19 kWp με τον μηχανισμό του Net Metering καθώς και την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών λαμπτήρων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σε οκτώ κτίρια (σχολεία, ΚΕΠΑ, ΚΑΠΗ) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Τα οκτώ κτίρια αποτελούν τα «Κτήρια-Εκπροσώπους» αντιπροσωπευτικών τυπολογιών των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου, που προέκυψαν από το Πρόγραμμα Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178), το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED» και στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου.

Ο μηχανισμός Net Metering βασίζεται στον ενεργειακό συμψηφισμό παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας και δίνει πλέον τη δυνατότητα στα κτίρια αφενός να αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια αφετέρου να αντισταθμίζουν μεγάλο μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής!

Παράλληλα η αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED συμβάλλει αισθητά στην καταναλισκόμενη ενέργεια.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικής ισχύος 151,19 kWp με τον μηχανισμό του Net Metering
  • Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED»
Μενού