Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών LED στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 824 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς επίσης και την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του εν λόγω δήμου.

Mέσω της αντικατάστασης των ενεργοβόρων λαμπτήρων Νατρίου, αναμένεται να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (της τάξεως του 60%). Τα φωτιστικά LED, σε αντίθεση με τους συμβατικούς λαμπτήρες χαμηλής απόδοσης, λειτουργούν αδιάλειπτα για περίπου 100.000 ώρες που ισοδυναμούν με 20 έτη. Η μεγάλη διάρκεια ζωής τους ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης και εξοικονομεί πόρους στο δήμο Αμαρουσίου και τους φορολογούμενους.

Πέραν του οικονομικού οφέλους, επιτυγχάνεται η καλύτερη ορατότητα που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια για οχήματα και πεζούς, η αισθητική αναβάθμιση του δήμου λόγω καλύτερου φωτιστικού αποτελέσματος, η μείωση της φωτορύπανσης και η συνεπακόλουθη προστασία του περιβάλλοντος.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και με επιτυχία, όλες τις επιμέρους εργασίες που σχετίζονται με την αναβάθμιση του οδοφωτισμού σε κεντρικούς οδικούς άξονες του δήμου Αμαρουσίου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 824 Φωτιστικά LED
  • Δήμος Αμαρουσίου
  • Άνω του 60% εξοικονόμηση ενέργειας
Μενού