Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμού Φόρτισης με Χρήση Ηλιακής Ενέργειας στο ΓΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ). Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέδωσε έναν σταθμό φόρτισης με φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύος 5 kW και συσσωρευτές χωρητικότητας 2160 Ah. Το φωτοβολταϊκό σύστημα για τη τροφοδοσία του σταθμού συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και είναι σύμφωνο με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Συνοδεύεται, επίσης, από τους απαραίτητους αντιστροφείς καθώς και αντιστροφείς μικροδικτύου που διαθέτουν διεπιφάνεια εξωτερικής επικοινωνίας με σκοπό τη διαμόρφωση των λειτουργικών τους παραμέτρων μέσω υπολογιστή και την επίτευξη του ελέγχου τυχόν σφαλμάτων κατά τη λειτουργία τους. Στο ΦΒ σύστημα εγκαταστάθηκαν όλες οι απαραίτητες γειώσεις και προστασίες, καθώς και οι πίνακες AC και DC. Ο σταθμός φόρτισης διαθέτει χώρο στάθμευσης για 10 ηλεκτροκίνητα ποδήλατα με συσσωρευτές χωρητικότητας 10 Ah, αυτονομία 50 km και μέγιστη ταχύτητα 25 km/h, καθώς και ένα ηλεκτροκίνητο λεωφορείο 16 θέσεων, με μέγιστη ταχύτητα 45 km/h και αυτονομία 120 km.

Δείτε αναλυτικά το έργο:

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

Μενού