Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων και εναλλακτικών τεχνολογιών ενέργειας σε κοινωνικές υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων και εναλλακτικών τεχνολογιών ενέργειας σε κοινωνικές υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας».

Συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ανάλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση μιας μονάδας Παραγωγής Πρασίνου Η2, η οποία αποτελείται από μια ηλεκτρολυτική διάταξη συμπιεστή, καθώς και όλα τα συμπληρωματικά βοηθητικά υποσυστήματα, την προμήθεια και εγκατάσταση  δώδεκα (12) αυτόνομων φωτιστικών για τις ανάγκες φωτισμού της ΔΕΥΑ, την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) πολυλειτουργικής στήλης για την παρακολούθηση και διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ, τη δημιουργία  μικροδικτύου ΑΠΕ και Εναλλακτικές τεχνολογίες στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΔ που περιλαμβάνει Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ, Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 100 kW, Περιμετρικό Φωτισμό LED Βιολογικού Καθαρισμού και Φωτισμό LED Αντλιοστασίων/Δεξαμενών. Επιπλέον, παρέδωσε δύο (2) ηλεκτρικά οχήματα και επτά (7) ηλεκτρικά ποδήλατα με τους συνοδούς σταθμούς φόρτισης. Τέλος, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού.

Η σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας και Μετρητικού Εξοπλισμού σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 & 2, ενώ η σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση βοηθητικού Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας και Μετρητικού Εξοπλισμού σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» στο υποέργο Νο 5 της Πράξης: «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» / GR-Energy με συγχρηματοδότηση των χωρών EEA and Norway Grants (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (75%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%).

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε χάρη στην πολυετή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών συνεχίζει το πρωτοπόρο έργο της στην ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων έργων που δημιουργούν βιώσιμες λύσεις για το μέλλον.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ισχύς 100 kW
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τεχνολογίες Υδρογόνου
Μενού