Παροχή Υπηρεσιών στον Δήμο Χανίων για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Χανίων την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου ο Δήμος να υλοποιήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σ.Φ.Η.Ο., η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, την παρουσίαση και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, την πλήρη και αναλυτική αποτύπωση των σημείων εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο. Τέλος, παρέδωσε το σχετικό χρηματοδοτικό Μοντέλο – Master Plan και τη μέθοδο παρακολούθησης του Σ.Φ.Η.Ο..

Στην πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. λήφθηκαν υπόψη τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και η τρέχουσα ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών. Τα σημεία επαναφόρτισης που προτάθηκαν θα εξυπηρετούν τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων (ιδιωτικά αυτοκίνητα, ποδήλατα, αναπηρικά αμαξίδια, λεωφορεία) κατ’ ελάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανοίγει νέους δρόμους προς την επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μείωση της ηχορύπανσης και των εκπομπών CO₂  στον τομέα των μεταφορών και ενθαρρύνοντας τους πολίτες να προβούν στην αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος δεδομένου ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες δημοσίως προσβάσιμες υποδομές για τη φόρτιση του. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
  • Δήμος Χανίων
  • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Μενού