Παροχή Υπηρεσιών στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σταθμών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης H/O εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σ.Φ.Η.Ο., η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, την παρουσίαση και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, την πλήρη και αναλυτική αποτύπωση των σημείων εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο. Τέλος, παρέδωσε το σχετικό χρηματοδοτικό Μοντέλο – Master Plan και τη μέθοδο παρακολούθησης του Σ.Φ.Η.Ο..

Στόχος της παρούσας δράσης είναι αφενός, η ένταξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου και αφετέρου, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της αειφόρου αστικής μετακίνησης με έμφαση στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων (ιδιωτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δημόσιας συγκοινωνίας) ως μέσων μεταφοράς. 

Από την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης προκύπτουν πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που σχετίζονται με τη μηδαμινή ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, την καλύτερη λειτουργία των οχημάτων σε σχέση με τα συμβατικά μέσα, το συγκριτικά χαμηλό λειτουργικό κόστος και την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πιο βιώσιμο, αποδοτικό και φιλικό, προς τους πολίτες, αστικό τοπίο. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
  • Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
  • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Μενού