Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου δικτύου φωτισμού της πόλης» στον Δήμο Αμαρουσίου.

Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου δικτύου φωτισμού της πόλης» στον Δήμο Αμαρουσίου.

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου δικτύου φωτισμού της πόλης του Δήμου Αμαρουσίου.

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση 5500 νέων φωτιστικών σωμάτων LED που αφορούν οδικού τύπου φωτιστικά σε μεταλλικούς, ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, φωτιστικά σώματα κορυφής σε μεταλλικούς ιστούς καθώς και την προμήθεια είκοσι (20) βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων για ιστούς ΔΕΔΔΗΕ στα σημεία όπου υπάρχει υφιστάμενος τύπος φωτιστικού σώματος «καπελάκι» καθώς 

Επιπλέον, ανέλαβε και εγκατέστησε ασύρματους ελεγκτές των φωτιστικών σωμάτων τύπου Zhaga για την εποπτεία και διαχείριση των 800 φωτιστικών σωμάτων μέσω λογισμικού cloud καθώς και την εγκατάσταση 225 τεμαχίων επιτηρητών τάσης σε δημόσια pillar και ΦΟΠ-ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος, ανέλαβε την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία της Δ /νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, για τον οδοφωτισμό και υλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων, καθώς και λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού.

Η σύμβαση ύψους 5.603.980,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α υπογράφηκε την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί έναν ακόμη δήμο της Αττικής την προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο φωτισμός LED όχι μόνο ενισχύει την ορατότητα και την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά παράλληλα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη συνολική εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών.

Διαβάστε επίσης

Μενού