Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Μικροδικτύου σε Τέσσερις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Μικροδικτύου σε Τέσσερις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων Μικροδικτύου σε τέσσερις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη μείωση των δαπανων. Η σύμβαση ύψους 1.534.500 € υπογράφηκε την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δεκατέσσερις μήνες.

Η εταιρεία επωμίστηκε τη δοκιμή, λειτουργία και διαχείριση του εξοπλισμού για ένα έτος, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την ορθή λειτουργία τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Η εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών Μονάδων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, επιτρέποντας την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι που θα συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και στη συνολική προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Μενού