Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τον Μηχανισμό Net-Metering και Νέων Φωτιστικών LED σε Οκτώ Κτήρια του Δήμου Ηρακλείου

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τον Μηχανισμό Net-Metering και Νέων Φωτιστικών LED σε Οκτώ Κτήρια του Δήμου Ηρακλείου

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, την προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, συνολικής ισχύος 151,19 kWp, που θα λειτουργούν με χρήση του μηχανισμού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering). Επιπλέον επωμίστηκε την αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά σώματα LED σε οκτώ δημοτικά κτήρια. Η σύμβαση ύψους 312.006 ευρώ υπογράφηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες.

Ο Ενεργειακός Συμψηφισμός επιτρέπει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καλύπτουν μεγάλο μέρος της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, κάνοντας χρήση της παραγόμενης από τα Φ/Β πάνελ ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Παράλληλα, οι λαμπτήρες LED επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους παραδοσιακούς καθώς διαθέτουν έως δέκα φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι πιο ανθεκτικοί, δεν εκπέμπουν θερμότητα, δεν περιέχουν επιβλαβή αέρια όπως ο υδράργυρος, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί έναν ενεργοβόρο φορέα και συνεπώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι παρεμβάσεις στις δύο αυτές κατευθύνσεις, αποτελούν προτεραιότητα για τον συγκεκριμένο Δήμο και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το ενεργειακό του προφίλ και να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές CO2.

Μενού