Υπηρεσίες Συμβούλου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η Τράπεζα εξέφρασε ενδιαφέρον για επένδυση σε Αιολικό Πάρκο ισχύος 2,55 MW. Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσε στη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. τη διεξαγωγή του τεχνικού και αδειοδοτικού ελέγχου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  • Αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW
  • Τεχνικός και αδειοδοτικός έλεγχος
Μενού