Συντονισμός και Διαχείριση της Τοποθέτησης Φωτιστικών LED στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ανέλαβε, σε κοινοπραξία με τις εταιρίες ΑΚΤΩΡ FM A.Ε. και GLOBITEL A.E., τη «Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κυρίων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας». Στο αναφερόμενο έργο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ως θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας όπως ο φωτισμός LED , έχει αναλάβει τον συντονισμό και τη διαχείριση του Έργου (Project Management), καθώς και την 10ετή λειτουργική παρακολούθησή του (Asset Management).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί, πρωτίστως, η συλλογή δεδομένων και η καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού, καθώς και οι εργασίες σχεδιασμού και αποτύπωσης των προδιαγραφών του νέου συστήματος οδοφωτισμού και η διεξαγωγή της απαραίτητης φωτοτεχνικής μελέτης. Ακολουθεί η προμήθεια και εγκατάσταση 23.790 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED με ισχύ από 150W έως 1000W, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα ενεργοβόρα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Νατρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα, απαιτούν αλλαγή λαμπτήρων κάθε ένα έτος ενώ τα φωτιστικά LED λειτουργούν απρόσκοπτα για περίπου 100.000 ώρες, δηλαδή για πάνω από 20 έτη, μειώνοντας, έτσι, τις απαιτήσεις συντήρησης. Τα νέα φωτιστικά είναι εξοπλισμένα με ασύρματο ελεγκτή προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης ένταξή τους σε Σύστημα Διαχείρισης ΙΟΤ (Internet Of Things). Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης IOT οδοφωτισμού, με σκοπό να επιτευχθεί η διαχείριση και ο έλεγχος του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής.

Η αναβάθμιση των φωτιστικών σωμάτων ξεκίνησε από την λεωφόρο Ποσειδώνος και την λεωφόρο Κηφισίας. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες στις σημαντικότερες λεωφόρους της Αττικής, όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Μαραθώνος, Κηφισού, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αλίμου και Κατεχάκη, καθώς και στις οδούς πέριξ του κέντρου της Αθήνας όπως οι Πανεπιστημίου, Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Πειραιώς.

Μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων, αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας του οδοφωτισμού της περιφέρειας Αττικής κατά τουλάχιστον 65%, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 εκ. € σε ετήσια βάση υπέρ των πολιτών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 23.790 φωτιστικά LED
  • Σύστημα Διαχείρισης ΙΟΤ οδοφωτισμού
  • 65% εξοικονόμηση στο κόστος του οδοφωτισμού ετησίως
Μενού