Προμήθεια Ηλεκτρικών Φορτιστών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», Δήμος Ηρακλείου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια ενός Σταθμού Φόρτισης DC & AC για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Ένα σταθμό φόρτισης DC & AC και πιο συγκεκριμένα έναν σταθμό φόρτισης DC, μοντέλο ΝΒ120SH και έναν ενός Σταθμό Φόρτισης AC, μοντέλο ΝΒWHP47 του Κατασκευαστικού Οίκου Power Electronics SL (Ισπανίας). Οι σταθμοί φόρτισης αποτελούν στην ουσία ένα σύστημα επιδαπέδιων φορτιστών κατάλληλων για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους με βάση αγκύλωσης.

Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων και ΑμεΑ, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οδηγεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και προωθεί την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Σταθμός φόρτισης DC
  • Σταθμός φόρτισης AC
  • Kατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
Μενού