Προμήθεια Ηλεκτρικών Λεωφορείων και Σταθμών Φόρτισης στον Δήμο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων χωρητικότητας τουλάχιστον 30 ατόμων το καθένα, με πρόσβαση και θέση για ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Τα λεωφορεία διαθέτουν αυτονομία 120km, ικανότητα πλήρους φόρτισης σε λιγότερο από 8 ώρες, εύκολο τρόπο αντικατάστασης μπαταρίας μεταξύ βάρδιας (Quick Fit Battery System), ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την διάρκεια φρεναρίσματος και επιβράδυνσης του οχήματος, καθώς και ενσωματωμένο φορτιστή (“on-board charger”). Επιπλέον, τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία παράγουν μηδενικούς ρύπους, είναι μικρού μεγέθους αλλά και επαρκούς χωρητικότητας, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών και των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου, σε συγκεκριμένες περιοχές με αξιοθέατα, όπως το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, επίσης, την προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών για τη φόρτιση των ανωτέρω οχημάτων. H διαδρομή και η χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης επιλέχθηκαν με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς και βάσει της βέλτιστης διαδρομής των λεωφορείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη φόρτισή τους. Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 2 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία
  • 2 σταθμοί φόρτισης
  • Δήμος Ηρακλείου
Μενού