Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στις Θέσεις ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ και ΝΤΟΥΡΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 499,2 kWp έκαστος, καθώς και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου οι Σταθμοί να είναι έτοιμοι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία για λογαριασμό της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Οι δύο σταθμοί συνολικής ισχύος 1 MW εγκαταστάθηκαν στις θέσεις “Κατσικάνια” και “Ντούρα”, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Στην κατασκευή του κάθε Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 934 Φ/Β πλαίσια της κορυφαίας εταιρίας JA SOLAR, συγκεκριμένα τύπου JAM-72S30-MR SERIES και ισχύος 535Wp, 2 αντιστροφείς HUAWEI SUN 2000 185kVA KTL και ένας HUAWEI SUN 2000 105kVA KTL, ένας Υποσταθμός Μέσης Τάσης καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα γείωσης, αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από υπερτάσεις. Επιπλέον, για την εγγύηση της ασφάλειας των Σταθμών εγκαταστάθηκε περίφραξη συρματοπλέγματος και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Η παρακολούθηση των ηλεκτρικών μεγεθών των Σταθμών πραγματοποιείται μέσω Συστήματος Ελέγχου και Εποπτείας που επικοινωνεί με τους αντιστροφείς, ενώ η επίβλεψη της λειτουργίας τους επιτυγχάνεται μέσω συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η έκδοση PLC του SMART LOGGER, προσφέροντας απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων μέσω των καλωδίων ισχύος. Επίσης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τις ανάλογες εγγυήσεις λειτουργίας των έργων και παρέδωσε τα σχετικά σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας τους.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνολική ισχύς 1 MW
  • Θέσεις “Κατσικάνια” και “Ντούρα”
  • ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.
Μενού