Αναβάθμιση οδοφωτισμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διστόμου», ανέλαβε και ολοκλήρωσε το υποέργο «Αναβάθμιση οδοφωτισμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας». 

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση 632 φωτιστικών σωμάτων LED εκ των οποίων τα 537 φωτιστικά είναι οδικού τύπου για τοποθέτηση σε βραχίονα και τα 95 φωτιστικά αφορούν φωτιστικά σώματα τύπου Παραδοσιακό Φανάρι (όλα τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα, φέρουν κατάλληλη υποδοχή NEMA για την τοποθέτηση των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών) και ασύρματους ελεγκτές φωτιστικού δύο τύπων (Ελεγκτές με συνδεσιμότητα Cellular + Mesh και ελεγκτές με συνδεσιμότητα Mesh).

Τα φωτιστικά LED, δεν επιτυγχάνουν μόνο καλύτερη ορατότητα, αλλά αντέχουν και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και προσφέρουν συνολικά το καλύτερο δυνατό ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών φωτισμού που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειάς προστατεύεται το περιβάλλον και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΣΠΑ 2014-20 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ – 2022ΣΕ27510033).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
  • Προμήθεια και τοποθέτηση 632 φωτιστικών σωμάτων LED
  • «Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διστόμου»
Μενού