Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εργαστηριακής Υποδομής Παραγωγής, Αποθήκευσης και Επαναχρησιμοποίησης Υδρογόνου στις Εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης εργαστηριακής υποδομής παραγωγής, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης του υδρογόνου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 

Ως καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, το υδρογόνο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών CO₂  και στην επίτευξη βιώσιμων ενεργειακών πρακτικών. Αναδεικνύεται επομένως, ως η ιδανική λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος. 

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, χάρη στην πολυετή τεχνογνωσία της στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών. Ενισχύοντας την ανάπτυξη και την προώθηση του υδρογόνου ως εναλλακτικής πηγής, συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων και δημιουργεί βιώσιμες λύσεις για το μέλλον.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
  • Εφαρμογές Α.Π.Ε.
  • Τεχνολογίες Υδρογόνου
Μενού