Έξυπνη Θερμοκηπιακή Μονάδα στο ΤΕΙ Καλαμάτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου (SCADA) θερμοκηπίου στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Η εταιρεία είχε αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργία του στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας», και συγκεκριμένα του Υποέργου με τίτλο: «Έξυπνη Θερμοκηπιακή μονάδα με αυτοματοποιημένη χρήση των Α.Π.Ε», με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Προμήθεια και εγκατάσταση
  • Λειτουργία συστήματος αυτομάτου ελέγχου (SCADA)
  • ΤΕΙ Καλαμάτας
Μενού