Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ, Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια Και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ, Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια Και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμων παρεμβάσεων ΑΠΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του μετρητικού εξοπλισμού σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου». 

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε τη δημιουργία μικροδικτύου με ΑΠΕ και Εναλλακτικές Τεχνολογίες στις Εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ Σκύρου, την αντικατάσταση 245 διασυνδεδεμένων φωτιστικών συμβατικής τεχνολογίας με αντίστοιχα LED και εγκατάσταση 20 αυτόνομων φωτιστικών στην κεντρική οδό Λιμάνι – Χώρα,  την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 59,4 kWp με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) επί δώματος εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου.

Η σύμβαση ύψους 635.750,00 ευρώ υπογράφηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30 Απριλίου 2024 .

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 & 2 της Πράξης «Έξυπνη Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «GR-Energy 2014-2021», Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) με συγχρηματοδότηση των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (75%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%).

Ο Δήμος Σκύρου αποτελεί ακόμη ένα ελληνικό νησί που συμβάλλει ενεργά στην επιτακτική για τον πλανήτη μας ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα συμβάλλουν  στη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Διαβάστε επίσης

Μενού