Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Βοηθητικών Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Υπογραφή σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Βοηθητικών Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ, Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης και Μετρητικού Εξοπλισμού, σε Κτίρια Και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου» ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για την θέρμανση του σχολείου, την αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED, την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) δικύκλου με δύο (2)συνοδούς σταθμούς φόρτισης.

Η σύμβαση ύψους 267.300,00 ευρώ υπογράφηκε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου 2024.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης «Έξυπνη Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «GR-Energy 2014-2021», Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) με συγχρηματοδότηση των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (75%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%).

Στόχος του παρόντος έργου αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO₂.

 

Μενού