Υπηρεσίες Συμβούλου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Υπηρεσίες Συμβούλου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Την 1η Νοεμβρίου 2015, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η Τράπεζα εξέφρασε ενδιαφέρον για επένδυση σε Αιολικό Πάρκο ισχύος 2,55 MW. Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσε στη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε. τη διεξαγωγή του τεχνικού και αδειοδοτικού ελέγχου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας που εστιάζουν στην καθαρή ενέργεια, με σκοπό την ελάττωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον.

Μενού