Συντονισμός και Διαχείριση της Τοποθέτησης Φωτιστικών LED στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής

Συντονισμός και Διαχείριση της Τοποθέτησης Φωτιστικών LED στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ανέλαβε, σε κοινοπραξία με τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ FM A.Ε. και GLOBITEL A.E., τη «Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κυρίων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας». Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ από την Περιφέρεια Αττικής, από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών. Η αξία της σχετικής σύμβασης, που υπογράφηκε στις 20 Απριλίου 2021, ανέρχεται στο ποσό των 37.000.000 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στο αναφερόμενο έργο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ως θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας όπως ο φωτισμός LED , έχει αναλάβει τον συντονισμό και τη διαχείριση του Έργου (Project Management), καθώς και την 10 έτη λειτουργική παρακολούθηση του (Asset Management).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί, πρωτίστως, η συλλογή δεδομένων και η καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού, καθώς και οι εργασίες σχεδιασμού και αποτύπωσης των προδιαγραφών του νέου συστήματος οδοφωτισμού και η διεξαγωγή της απαραίτητης φωτοτεχνικής μελέτης. Ακολουθεί η προμήθεια και εγκατάσταση 23.790 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED με ισχύ από 150W έως 1000W, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα ενεργοβόρα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Νατρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα, απαιτούν αλλαγή λαμπτήρων κάθε ένα έτος ενώ τα φωτιστικά LED λειτουργούν απρόσκοπτα για περίπου 100.000 ώρες, δηλαδή για πάνω από 20 έτη, μειώνοντας, έτσι, τις απαιτήσεις συντήρησης. Τα νέα φωτιστικά είναι εξοπλισμένα με ασύρματο ελεγκτή προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης ένταξή τους σε Σύστημα Διαχείρισης ΙΟΤ (Internet Of Things). Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης IOT οδοφωτισμού, με σκοπό να επιτευχθεί η διαχείριση και ο έλεγχος του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής. Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης αποτελεί το σύνολο των συσκευών και των διαδικασιών μέσω των οποίων ο τελικός χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την λειτουργία του δικτύου φωτισμού, καθώς και να δίνει εντολές για την διαμόρφωση του προφίλ λειτουργίας του. Επί παραδείγματι, μέσω του συστήματος διαχείρισης μπορούν να ελεγχθούν τα επίπεδα φωτισμού των σωμάτων, η διασύνδεσή τους με αισθητήρες κίνησης κ.ο.κ. Οι τρεις εταιρίες θα είναι επίσης υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος φωτισμού για 10 έτη.

Μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων, αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας του οδοφωτισμού της περιφέρειας Αττικής κατά τουλάχιστον 65%, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5  εκ. € σε ετήσια βάση υπέρ των πολιτών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προκύπτει, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και της ορατότητας, γεγονός που θα ενισχύσει την οδική ασφάλειας στις κεντρικές αρτηρίες της περιφέρειας. Τα πλεονεκτήματα όμως δε σταματούν εδώ, καθώς τα φωτιστικά είναι πλήρως ελεγχόμενα μέσω συστήματος τηλεδιαχείρισης, γεγονός που σημαίνει, ότι σε πραγματικό χρόνο, υπάρχει δυνατότητα λήψης στοιχείων αναφορικά με την κατάστασή τους και επομένως μπορούν να αντιμετωπίζονται ταχύτερα πιθανές βλάβες.

Η αναβάθμιση των φωτιστικών σωμάτων ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 2021 από την λεωφόρο Ποσειδώνος και την λεωφόρο Κηφισιάς και τα αποτελέσματα της καλύτερης ποιότητας φωτισμού είναι ήδη εμφανή. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες στις σημαντικότερες λεωφόρους της Αττικής, όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Μαραθώνος, Κηφισού,  Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αλίμου και Κατεχάκη, καθώς και στις οδούς πέριξ του κέντρου της Αθήνας όπως οι Πανεπιστημίου, Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Πειραιώς.

Διαβάστε επίσης

Μενού