Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτισμού LED στο Φράγμα Μόρνου

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτισμού LED στο Φράγμα Μόρνου

Η Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) διεξήγαγε διαγωνισμό, το έτος 2016, για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας LED, με σκοπό τον φωτισμό του Φράγματος Μόρνου. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. , επιλέχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς παρουσίασε την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. Η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου του 2017. Βάσει της Σύμβασης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την αντικατάσταση των 65 παλαιών φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο της στέψης του φράγματος του Μόρνου με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας LED, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του έργου, των διερχομένων και των εργαζομένων.

Τα φωτιστικά τεχνολογίας LED παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως ο αυξημένος χρόνος ζωής, άνω των 50.000 ωρών, γεγονός που μεταφράζεται σε ημερήσια δωδεκάωρη λειτουργία κάθε φωτιστικού επί 11,4 έτη, η μηδαμινή συντήρηση, η καλή σχέση απόδοσης-κατανάλωσης, η άμεση έναυση, η μηδενική απόπτωση της φωτεινής τους απόδοσης καθ΄όλη της διάρκεια του χρόνου ζωής αυτών καθώς και η ικανότητα λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες, με εύρος λειτουργίας από -25 εώς +50 oC. Ωστόσο, το σημαντικότερο πλεονέκτημα των φωτιστικών τεχνολογίας LED αποτελεί η εντυπωσιακή εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι το 70% σε σχέση με τα συμβατικά φωτιστικά χαμηλής απόδοσης. Επομένως, όλα τα παραπάνω τα καθιστούν λύση πρώτης επιλογής για τον οδικό φωτισμό αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές, καθώς συνδυάζουν καλή ποιότητα φωτισμού και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Μενού