ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύει στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η εταιρία μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υβριδικών Σταθμών με Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα με την μέθοδο της Αεριοποίησης και της Αναερόβιας χώνευσης.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου στην θεματική της Ενέργειας, αναπτύσσεται σε τέσσερα εταιρικά σχήματα με την μορφή Ενεργειακής Κοινότητας, στα οποία συμμετέχουν στελέχη των εταιριών του ομίλου καθώς και οι ίδιες οι εταιρίες.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι συνεταιριστικά σχήματα με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον Ν. 4513/2018 παραχωρήθηκε σειρά ευνοϊκών όρων με στόχο την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Μενού