Ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και Αυτοματισμών Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

Ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και Αυτοματισμών Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήριο κοιτώνων σε Στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), για το έργο LIFE11 ENV/GR/938 – MECM».

Το έργο LIFE11 ENV/GR/938 «Military Energy and Carbon Management”, υλοποιείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αφορά στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) πιλοτικά σε τρία (3) Στρατόπεδα του ΥΠ.ΕΘ.Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011. Τα στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί είναι η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ο Ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα και το Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) ως συντονιστής δικαιούχος και το ΚΑΠΕ ως συνδικαιούχος.

Μενού