Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας».

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας».

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας».

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση μιας μονάδας Παραγωγής Πράσινου Η2 η οποία θα αποτελείται από μια ηλεκτρολυτική διάταξη συμπιεστή καθώς και όλα τα συμπληρωματικά βοηθητικά υποσυστήματα (Μονάδα Απιονισμού Νερού, πλήρης πίνακας αυτοματισμού κ.ο.κ), την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) αυτόνομων φωτιστικών για τις ανάγκες φωτισμού της ΔΕΥΑ καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) πολυλειτουργικής στήλης για την παρακολούθηση και διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ.

Η σύμβαση ύψους 279.850,00€ υπογράφηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης: «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» / GR-Energy με συγχρηματοδότηση των χωρών EEA and Norway Grants (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (75%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%).

Διαβάστε επίσης

Μενού