Η ESCO PARTNERS Α.Ε. Eπενδύει € 20 εκ. σε Φωτοβολταϊκά Στέγης και Μονάδες Συμπαραγωγής

Η ESCO PARTNERS Α.Ε. Eπενδύει € 20 εκ. σε Φωτοβολταϊκά Στέγης και Μονάδες Συμπαραγωγής

H SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS Α.Ε., διαχειρίστρια Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με επενδυτικό στόχο τα έργα αειφορίας και η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. του Ομίλου εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, με μακρά εμπειρία σε έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ίδρυσαν από κοινού την ESCO PARTNERS Α.Ε. με στόχο την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β) Στέγης με χρήση του μηχανισμού net metering σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή ενέργειας που θα καταναλώνεται επιτόπου επιτυγχάνοντας μηδενικές απώλειες από μεταφορά. Επιπλέον η ESCO PARTNERS A.E. θα αναπτύξει σε βιομηχανικούς πελάτες με θερμικές ανάγκες, συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ ή CHP, σ.σ. Cogeneration of Heat and Power). Στα συστήματα ΣΗΘΥΑ το ίδιο καύσιμο που ούτως ή άλλως καταναλώνεται, παράγει επιπλέον εκτός της αναγκαίας θερμότητας σε θερμό νερό ή ατμό, ηλεκτρική ενέργεια η οποία διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή μέσω του μηχανισμού net metering στην ίδια την εγκατάσταση. Οι δραστηριότητες της ESCO PARTNERS A.E. είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους νέους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόσφατη ανακοίνωση REPowerEU που έχει κύριο στόχο την πλήρη εξάλειψη της ΕΕ από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Το NET Metering αποτελεί Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οδηγία με βάση την οποία η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω συστημάτων ΑΠΕ ή/και ΣΗΘΥΑ εντός των εγκαταστάσεων ενός βιομηχανικού ή εμπορικού χρήστη, καταναλώνεται κατά προτεραιότητα τοπικά και εφόσον υπάρχει περίσσευμα, αυτό διαχέεται στο δίκτυο και αξιοποιείται μελλοντικά. Ο χρήστης κάνει «ενεργειακό συμψηφισμό με τον
πάροχό του για την ενέργεια που παρήγαγε και κατανάλωσε». Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται στο απόλυτο η ενέργεια που παράγουν τα συστήματα ΑΠΕ και οι μονάδες ΣΗΘΥΑ που θα αναπτύξει η ESCO PARTNERS A.E..

Η ESCO PARTNERS A.E μέσω του επιχειρηματικού δικτύου των μετόχων της είναι ήδη σε συνομιλίες με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ώστε να αναπτύξει αυτά τα συστήματα σε Βιομηχανίες, Εμπορικά Κέντρα, Μεγάλες Αποθήκες και Μεγάλα Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου.

H εταιρεία δίνει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την παροχή και εγκατάσταση του συστήματος σε λιγότερο από 12 μήνες. Επιπλέον αναλαμβάνει την συντήρηση των συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για όλο το διάστημα λειτουργίας τους. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ESCO PARTNERS Α.Ε. είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ ή ESCO, σ.σ. Energy Saving Contracts) που προσφέρει, και που περιλαμβάνουν όλες τις άνωθεν υπηρεσίες με έμφαση στην χρηματοδότηση του έργου από την ίδια. Για τον σκοπό αυτό, έχει εξασφαλίσει € 20 εκ. αποκλειστικά για αυτή την δραστηριότητα και έτσι θα καλύπτει όλο το κόστος επένδυσης ενώ θα αμείβεται μέσω της «έμμεσης» πώλησης ενέργειας στον πελάτη στον οποίον θα εγκαθίσταται το σύστημα. Το επιχειρηματικό της πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη πάνω από 30 MWatt σε διάστημα 3 ετών. Στις σημερινές συνθήκες ακριβού κόστους ενέργειας και άμεσης ανάγκης μετάβασης σε καθαρές λύσεις, τα συστήματα Φ/Β και ΣΗΘΥΑ αποτελούν άριστη επιλογή. Ένα Φ/Β Στέγης σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχει δυο βασικά πλεονεκτήματα: Α) δεν χρησιμοποιεί γη που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί και Β) παράγει ενέργεια που καταναλώνεται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο σημείο, αποφεύγοντας έτσι τις απώλειες μεταφοράς. Επομένως επιτυγχάνεται το μέγιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος!

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MES κ. Κωστής Τερζής δήλωσε:
Η νέα επιχειρηματική οντότητα ESCO PARTNERS μας εξασφαλίζει όλους τους αναγκαίους πόρους να αναπτύξουμε καινοτόμα ενεργειακά έργα που γνωρίζουμε καλά και αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην παραγωγή φθηνής και καθαρής ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της SECP κ. Διονύσης Αλυσανδράτος δήλωσε:
Τo επιχειρηματικό κεφάλαιο με την ευελιξία και την υπομονή που διαθέτει μπορεί έμπρακτα να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών εφαρμογών δίνοντας λύση σε καίρια ζητήματα όπως η εξασφάλιση πράσινης και χαμηλού κόστους ενέργειας με παράλληλα καλή απόδοση στους επενδυτές που δεσμεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια για αυτό το σκοπό.

Σχετικά με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.:
Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., είναι η θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, με μακρά εμπειρία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ και συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει πάνω από 500 MW έργων ΑΠΕ μέσα σε λίγα χρόνια, ενώ διατηρεί τη διαχείριση έργων σε λειτουργία που αθροίζουν τα 35 MW. Τέλος, η κατασκευαστική εμπειρία της εταιρίας σε έργα ΑΠΕ και ΕΞΕ ξεπερνά τα 30 MW.

Σχετικά με την SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS A.E.:
Η SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS A.E., είναι εταιρία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Private Equity), η οποία διαχειρίζεται το επενδυτικό κεφάλαιο European Sustainable Investments Fund (‘EUSIF’) με ενεργητικό € 50 εκ. και αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις αειφορίας και ενεργειακής εξοικονόμησης. Ιδρύθηκε το 2021 ενώ η ομάδα διαχείρισής της έχει συνολικά οργανώσει επενδύσεις άνω των € 400 εκ. σε έργα εξοικονόμησης, παραγωγής από Φ/Β και ΣΗΘΥΑ σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Μενού