ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. είναι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται με τις ενεργειακές εφαρμογές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την εμπορία ενέργειας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας. Η επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αποτελείται από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία αλλά και εκτενή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας και των ΑΠΕ. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνοντας κατασκευαστική αλλά και μελετητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στα πλαίσια των έργων αυτών. Στόχος της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους των πελατών της και την βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος μέσω επενδύσεων σε εφαρμογές ΑΠΕ ή εξοικονόμησης ενέργειας.

MES ENERGY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ο όμιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται στις αγορές της διαχείρισης του νερού και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Κατέχει κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά και έχει μόνιμη παρουσία σε Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο και Ρουμανία, ενώ προϊόντα του ομίλου διατίθενται σε πολλές χώρες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται για την τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, για την ικανοποίηση των πελατών καθώς και τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού.

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 50001 : 2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική της εταιρείας επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των πελατών καθώς και στην εξασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, προωθώντας συγχρόνως την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Μενού