ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων τρίτων.

ΑΙΟΛΙΚΑ

Ανάπτυξη αιολικών έργων σε περιοχές με καλή γνώση του αιολικού δυναμικού καθώς και των γεωμορφολογικών και ιδιοκτησιακών συνθηκών.

ΒΙΟΜΑΖΑ

Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων έργων βιομάζας/βιοαερίου με εκμετάλλευση πρώτων υλών από την ευρύτερη περιοχή των έργων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό σχέδιο της επερχόμενης περιόδου.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ

Τεχνογνωσία για το σχεδιασμό μικρών υβριδικών σταθμών με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μενού