Ανάρτηση Εργαλείων ΣΕΑΚ στον Ιστότοπο του ΥΠΕΝ με την Υποστήριξη της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάρτηση Εργαλείων ΣΕΑΚ στον Ιστότοπο του ΥΠΕΝ με την Υποστήριξη της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου “INTERREG MED” 2014-2020, την παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση και κατηγοριοποίηση των κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου. Η εταιρία ανέλαβε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, παραδίδοντας τεχνική έκθεση για την αξιολόγηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Στα πλαίσια του έργου η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αξιοποίησε επιτυχώς τα excel-based εργαλεία για την εκπόνηση των σχεδίου σταδιακής ενεργειακής αναβάθμισης του αποθέματος δημοτικών κτιρίων, για τον Δήμο Ηρακλείου.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει το ΚΑΠΕ στην κεφαλαιοποίηση των ειδικών εργαλείων εκπόνησης ενεργειακών Σχεδίων Δράσης για τα δημόσια κτίρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Efficient Buildings Interreg MED 2014-2020. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας υποστήριξης στο ΚΑΠΕ, η εταιρεία συντόνισε εξειδικευμένη συνάντηση με αρμόδιους εκπροσώπους του ΥΠΕΝ και εκπόνησε τις απαραίτητες τεκμηριώσεις καλής χρήσης των εργαλείων, με επίδειξη ενδεικτικών αποτελεσμάτων από την προαναφερόμενη υπηρεσία υποστήριξης στο Δήμο Ηρακλείου. Απόρροια των δράσεων υποστήριξης κεφαλαιοποίησης είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά, τα εργαλεία έργων Interreg MED (π.χ. IMPULSE και SISMA) αναρτήθηκαν στα υποστηρικτικά εργαλεία για την εκπόνηση των Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ) στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Μέσω της συγκεκριμένης προσπάθειας επιτεύχθηκε ουσιαστική κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων, με τεχνική ανάλυση και επεξεργασία ενεργειακών επιδόσεων, δεικτών κτλ. Η ΜΕS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να αξιοποιεί και να εξελίσσει μεθόδους και εργαλεία για την χάραξη ενεργειακών πολιτικών και στρατηγικών. Η παραπάνω δραστηριότητα, σε συνδυασμό με άλλα σχετικά εγχειρήματα, έχει οδηγήσει στον κυριαρχικό πλέον ρόλο της εταιρίας στον σχεδιασμό της ενεργειακής στρατηγικής Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα αναφερόμενα εργαλεία αναρτήθηκαν στον παρακάτω σύνδεσμο ως βοηθητικά για την εκπόνηση των ΣΕΑΚ στο πλαίσιο του ν. 4843/2021:

https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/schedio-energeiakis-apodosis-ktirion-perifereion-kai-dimon/

Διαβάστε επίσης

Μενού