Έξυπνη Θερμοκηπιακή Μονάδα στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Έξυπνη Θερμοκηπιακή Μονάδα στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου (SCADA) θερμοκηπίου στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Η εταιρεία είχε αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργία του στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας», και συγκεκριμένα του Υποέργου με τίτλο: «Έξυπνη Θερμοκηπιακή μονάδα με αυτοματοποιημένη χρήση των Α.Π.Ε» με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Μενού