• Μελέτες, σχεδιασμός και επιλογή τεχνολογίας.
  • Προμήθεια εξοπλισμού, διαπραγμάτευση συμβολαίου και ανασκοπήσεις.
  • Διαχείριση έργου.
  • Κατασκευή ετοιμοπαράδοτων έργων.
  • Ανασκόπηση των ελέγχων απόδοσης.
  • Θέση σε λειτουργία.
Μενού