• Ταυτοποίηση και αξιολόγηση τοποθεσίας.
  • Μελέτες & βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης.
  • Περιβαλλοντικές άδειες.
  • Διασυνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτρισμού.
  • Άδειες σχεδιασμού και κατασκευής.
  • Συμφωνίες για την ανάπτυξη έργου.
  • Ανάπτυξη σε βιομηχανικές & παρθένες περιοχές.
  • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας.
  • Ανάλυση της Σύμβασης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Βελτιστοποίηση του LCOE.
Μενού