Φωτιστικά LED και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η εταιρεία ανέλαβε την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 230 φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED – ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης. Όλα τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν σε υφιστάμενους ιστούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, τα 113 από αυτά διαθέτουν βραχίονα και είναι κατάλληλα για οδοφωτισμό, τα 105 είναι κρεμαστού τύπου, κατάλληλα για αστικούς δρόμους, και τα 12 είναι τύπου κορυφής, κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους.

Τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν στον παραλιακό άξονα, σε εσωτερικές οδούς και στην κεντρική παιδική χαρά του Δήμου. Όσον αφορά στο σύστημα τηλεδιαχείρισης, η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλου Λογισμικού Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας την ασύρματη διαχείριση και επικοινωνία τόσο των ελεγκτών των φωτιστικών, που είναι τοποθετημένοι εντός των φωτιστικών μονάδων, όσο και των ελεγκτών περιοχής-τοπικών κόμβων επικοινωνίας (Gateway), που εγκαθίστανται πλησίον των pillar των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτήθηκαν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήματος. Ανέλαβε, επίσης, την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου ως προς τις λειτουργίες του συστήματος, την παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση των φωτιστικών και στη χρήση του συστήματος τηλεδιαχείρισης, καθώς και την επιδιόρθωση βλαβών για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 230 LED φωτιστικά σώματα
  • Σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
  • Δήμος Ηγουμενίτσας
Μενού