Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου, τριών ηλεκτρικών δικύκλων και ενός σταθμού φόρτισης, βάσει σύμβασης με τον Δήμο Χανίων. Πιο αναλυτικά, στην προμήθεια περιλαμβάνονται τέσσερα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, ένα μίνι λεωφορείο με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και τρία δίκυκλα, με συσσωρευτές (Battery Electric Vehicles – BEV) που προσφέρουν αυτονομία για 100km/φόρτιση, των οποίων η κίνηση παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε συσσωρευτές βαθειάς φόρτισης / εκφόρτισης τεχνολογίας Λιθίου με σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS). Η εταιρία ανέλαβε επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης, που είναι συμβατός με τα υπό προμήθεια οχήματα, σε επιλεγμένο και κατάλληλο σημείο των δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα
  • 1 σταθμός φόρτισης
  • Δήμος Χανίων
Μενού