Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και των Συνοδών Σταθμών Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Χανίων, την προμήθεια πέντε υπερσύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων, ενός καθαριστικού οχήματος και δύο σταθμών ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης οκτώ Η/Ο. Η εταιρεία επωμίστηκε τη συντήρησή του εξοπλισμού για ένα έτος, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών και την άμεση επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων.

Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία μπορούν να μεταφέρουν συνολικά σαράντα επιβάτες συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 15 καθήμενων ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Ο εσωτερικός τους χώρος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή άνεση για όλους και επιπλέον φέρουν ράμπα για τη διευκόλυνση της επιβίβασης και αποβίβασης ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τα εν λόγω λεωφορεία, διαθέτοντας αυτονομία άνω των 150 km ανά φόρτιση, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση των περιφερειακών δημοτικών χώρων στάθμευσης με το κέντρο της πόλης.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό καθαριστικό δρόμων και πεζοδρομίων, η αυτονομία λειτουργίας του είναι μεγαλύτερη των δέκα ωρών ενώ η στάθμη θορύβου δεν ξεπερνά τα 55 dB επιτρέποντας τη χρήση του ακόμα και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα ενταχθεί στη διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου Χανίων και θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων. Σημειώνεται επίσης, ότι όλα τα οχήματα συνδέονται σε ενοποιημένη πλατφόρμα παρακολούθησης των ενεργειακών ροών (κατανάλωση & απορρόφηση ενέργειας) και διαχείρισης του στόλου των οχημάτων. 

Η προμήθεια των έξι οχημάτων και των δύο σταθμών φόρτισης αποτελούν το αρχικό ουσιαστικό βήμα μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, για τον Δήμο Χανίων. Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οδηγεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προωθεί την αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ηλεκτροκίνηση
  • Δήμος Χανίων
  • Προμήθεια 6 ηλεκτρικών οχημάτων και δύο σταθμών φόρτισης Η/Ο
Μενού