Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση ΧΩΜΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 999,46 kWp. O Σταθμός εγκαταστάθηκε στη θέση “Χώμα”, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. 

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, IEC). Η σύνδεση του έργου στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 15.05.2022. Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας 30 ημερών έχει παρέλθει και ο Σταθμός λειτουργεί απρόσκοπτα. Παράλληλα ελέγχεται η ενεργειακή του απόδοσή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνολική ισχύς 999,46 kWp
  • Θέση "Χώμα"
  • ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.
Μενού