Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Κεντρικού Συστήματος Τηλεμετρίας του Δικτύου ‘Ύδρευσης στον Δήμο Δελφών

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Κεντρικού Συστήματος Τηλεμετρίας του Δικτύου ‘Ύδρευσης στον Δήμο Δελφών

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και ενός κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης. Η σύμβαση ύψους 1.180.324 ευρώ υπογράφηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί τους επόμενους δεκαπέντε μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/ διανομής του νερού, ενώ βάσει των πληροφοριών που θα συλλέγονται από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης θα δίνεται η δυνατότητα για:

  • Εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών (αφανών και μη)
  • Άμεση διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό εργασιών για αντιμετώπιση βλαβών
  • Ποσοτικό υπολογισμό των υδατικών αποθεμάτων
  • Τις πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού
  • Την πραγματική κατανάλωση νερού

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα προβεί στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει τη διαχείριση του συστήματος, εξασφαλίζοντας την ορθή χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα παρέχει εγγύηση διάρκειας δώδεκα μηνών για το σύνολο του συστήματος, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του.

Διαβάστε επίσης

Μενού