Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Φωτιστικών Σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο, Μπαταρία και Ιστό

Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Φωτιστικών Σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο, Μπαταρία και Ιστό

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Ιητών, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 114 φωτιστικών σωμάτων LED τροφοδοτούμενα από μπαταρία η οποία θα φορτίζεται με Φωτοβολταϊκό στοιχείο επί του ιστού τοποθέτησής του. Η σύμβαση ύψους 578.493 ευρώ υπογράφηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και αναμένεται να διεκπεραιωθεί εντός έξι μηνών.

Τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα LED θα τοποθετηθούν σε βασικούς κόμβους του υπεραστικού οδικού δικτύου στους οποίους η ορατότητα είναι χαμηλή και οι συνθήκες οδήγησης δύσκολες, αλλά και σε δρόμους περιορισμένου πλάτους, ειδικά στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων χωρίς την ύπαρξη πεζοδρομίου. Οι θέσεις εγκατάστασης των λαμπτήρων επελέγησαν εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας που παρουσιάζουν. Πρωταρχικός λοιπόν στόχος του Δήμου Ιητών είναι η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Τα φωτιστικά LED, δεν επιτυγχάνουν μόνο καλύτερη ορατότητα, αλλά αντέχουν και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και προσφέρουν συνολικά το καλύτερο δυνατό ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών φωτισμού που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειάς προστατεύεται το περιβάλλον και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη.

Μενού