Σχέδιο Δράσης Επιδεικτικής Εφαρμογής GRASP – MED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Σχέδιο Δράσης Επιδεικτικής Εφαρμογής GRASP – MED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED, με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP, για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος». Η εταιρεία είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κτίρια

1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας»

Μενού