Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου (World Hydrogen Congress)

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου (World Hydrogen Congress)

 

Στις 4-6 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθει το 2ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου (World Hydrogen Congress) στο Συνεδριακό Κέντρο PTA του Άμστερνταμ. Στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ομιλητές που αποτελούν ηγέτες της βιομηχανίας Υδρογόνου, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του. Στους ομιλητές συγκαταλέχθηκαν άτομα αρμόδια για την πολιτική και τους κανονισμούς της διαχείρισης του Υδρογόνου, καθώς και Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές Τεχνολογίας με δραστηριοποίηση στον τομέα των Τεχνολογιών Υδρογόνου.

Στελέχη της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν επίσης στο Συνέδριο, καθώς οι Τεχνολογίες Υδρογόνου αποτελούν σημαντική δραστηριότητα της εταιρίας. Η MES Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί πρωτοπόρο στην Ελλάδα στον παραπάνω τομέα, έχοντας εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία τον 1ο σταθμό ανεφοδιασμού με καύσιμο Υδρογόνο στη χώρα, καθώς επίσης και πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου Υδρογόνου.

Το Διεθνές Συνέδριο Υδρογόνου πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία Υδρογόνου. Παρόλο που αναμένεται ότι το Υδρογόνο θα συνδράμει σημαντικό ρόλο στην απανθρακοποίηση του συστήματος παραγωγής ενέργειας, παραμένουν προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν για να επιτευχθεί η πλήρης εμπορικοποίηση του. Μέσω της συμμετοχής σε παρόμοια Συνέδρια επιτυγχάνεται η πρόοδος σε αυτή την κατεύθυνση.

Διαβάστε επίσης

Μενού