Συμμετοχή στην 4η Διεθνή Έκθεση Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Συμμετοχή στην 4η Διεθνή Έκθεση Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Η MES EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – μέλος του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία ευκαιρία προβολής των καινοτομιών που έχουν να επιδείξουν οι πράσινες τεχνολογίες, στην οποία συμμετείχαν εταιρίες από τους τομείς της Αποκατάστασης Περιβάλλοντος, της Εξοικονόμησης Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Ανακύκλωσης Προϊόντων και Υλικών, της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, της Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, της «Πράσινης» Βιομηχανίας καθώς και της Ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. μεταξύ άλλων, επέδειξε τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα υδρογονοκίνητα ποδήλατα (H2 BIKE), που αναπτύχθηκαν για να καλύψουν τις σημερινές απαιτήσεις οικολογικής μετακίνησης. Τα ποδήλατα παρουσιάζουν εξαιρετική αυτονομία 145 χιλιομέτρων με ένα μόνο ανεφοδιασμό, χάρη στον συνδυασμό της ενσωματωμένης δεξαμενής υδρογόνου και της κυψέλης καυσίμου υψηλής απόδοσης. Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά των ποδηλάτων αποτελούν η αποδιδόμενη ενέργεια των 780 Wh, το δοχείο υδρογόνου πίεσης 300 bar, η υποβοηθούμενη ταχύτητα που φτάνει τα 25 km/h, το ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα των 0,2 g/km, καθώς και το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, με αποτέλεσμα η ζέστη ή το κρύο να μην επηρεάζουν τις επιδόσεις των ποδηλάτων. Τέλος, χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ποδηλάτων είναι ο άμεσος ανεφοδιασμός, καθώς, σε σύγκριση με τα συμβατικά ηλεκτρικά ποδήλατα, τα H2 BIKE ανεφοδιάζονται με υδρογόνο σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, σε οποιονδήποτε σταθμό υδρογόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. είναι η εταιρεία που σχεδίασε, προμήθευσε, και εγκατέστησε τον πρώτο Σταθμό Ανεφοδιασμού Οχημάτων με Υδρογόνο στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Εκτός των ποδηλάτων υδρογόνου, η εταιρία παρουσίασε, στο πλαίσιο της έκθεσης, τη συμμετοχή της στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πρωτότυπου Πολυμεταβλητού Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Το καινοτόμο Σύστημα αντιμετωπίζει τη λειτουργία των ΕΕΛ σε δυναμικά περιβάλλοντα με την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας Μοντέλου Προβλεπτικού Ελέγχου (Model Predictive Control, MPC) στην επεξεργασία των λυμάτων. Ο ενσωματωμένος αλγόριθμος του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους κύριους παράγοντες κόστους των ΕΕΛ όπως είναι ο αερισμός, η λειτουργία των Αντλιών ή η Αερόβια Χώνευση, με σκοπό να καθοριστούν οι βέλτιστες ενέργειες και δράσεις για τα επόμενα χρονικά βήματα, σύμφωνα με τον οριζόμενο κάθε φορά χρονικό ορίζοντα. Μερικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του αναφερόμενου Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου είναι η λειτουργία των ΕΕΛ με μικρότερα λειτουργικά κόστη, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των διακυμάνσεων των COD/BOD, η δυνατότητα ενσωμάτωσης χρονοπρογραμματισμού καθώς και περιορισμών σε κρίσιμες παραμέτρους από το χειριστή.

 

Μενού