Συμμετοχή στην Έκθεση και Συνεδρίαση της Intersolar Europe

Συμμετοχή στην Έκθεση και Συνεδρίαση της Intersolar Europe

 

Στις 6-8 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση και συνεδρίαση της Intersolar Europe στο εκθεσιακό κέντρο Messe München στο Μόναχο. Τόσο η έκθεση όσο και το συνέδριο της Intersolar εστιάζουν σε τρεις τομείς της ηλιακής τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, στη θερμική ηλιακή ενέργεια και στους ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Όσον αφορά στους παραπάνω τομείς, στην έκθεση παρέχονται πληροφορίες για κάθε στάδιο της προετοιμασίας των αντίστοιχων έργων, από την ανάπτυξη και σχεδίαση ως τη θέση σε λειτουργία και παρακολούθησή τους.

Στελέχη της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν στην εν λόγω έκθεση, καθώς η εταιρεία κατέχει σημαντική παρουσία στον χώρο της ηλιακής τεχνολογίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παραπάνω στάδια. Ασχολείται επίσης με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, έχοντας παράξει περισσότερα από 4.000 MWh ενέργειας ως τώρα.

Μέσω της μακράς παρουσίας της στον χώρο, η Intersolar Europe έχει αναδειχθεί ως ίσως η σημαντικότερη πλατφόρμα για κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Στο πλαίσιό της παρουσιάζονται τάσεις και πρωτοπόρες ιδέες που ωθούν στην εκτενέστερη χρήση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βοηθώντας στη στροφή σε πράσινη ενέργεια και προσφέροντας τη δυνατότητα για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στον πλανήτη.

Μενού