ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στοχεύει στην κατάκτηση σημαντικού ρόλου σε Ερευνητικά Προγράμματα, συμμετέχοντας σε Επιστημονικά Προγράμματα και Δραστηριότητες σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην επίτευξη υγιών, αξιόπιστων και καρποφόρων συνεργασιών με ερευνητικούς οργανισμούς, που οδηγούν σε ανάπτυξη και κοινωνικά οφέλη.

ΣΤΟΧΟΙ

ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στοχεύει σε:

  • Είσοδο σε κοινοπραξία με αξιόπιστους συνεργάτες
  • Κατάκτηση ρόλου πολύτιμου υπεργολάβου σε προγράμματα της ΕΕ
  • Οργάνωση, σχεδίαση & κατασκευή πιλοτικών πράξεων στην Ελλάδα ως ειδικός
  • Παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επικεντρώνει τους στόχους της γύρω από τους τομείς:

  • Ενέργεια
  • Απόβλητα
  • Κινητικότητα
  • Έξυπνες πόλεις
  • Τεχνολογίες Υδρογόνου
Μενού