ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε βιομηχανικές, εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως βιομηχανίες – βιοτεχνίες, βιολογικοί, αντλιοστάσια, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, εκθεσιακοί χώροι, αποθήκες, κτίρια Logistics, λατομεία, ψυγεία.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

NET METERING

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μενού