Άδειες Παραγωγής 9 Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας με Συσσωρευτές

Άδειες Παραγωγής 9 Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας με Συσσωρευτές

Στις 4 Νοεμβρίου 2021, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. έλαβε άδειες παραγωγής για 8 έργα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές συνολικής ισχύος 338 MW. Η πρώτη άδεια αφορά στην εγκατάσταση μπαταριών συνολικής ισχύος 150 MW καταμερισμένα σε 3 έργα των 50 MW ισχύος έκαστο. Τα 3 έργα θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Αχαΐας, της Κοζάνης και της Φωκίδας αντίστοιχα. Η δεύτερη άδεια που έλαβε η εταιρία σχετίζεται με την παραγωγή σταθμών αποθήκευσης συνολικής ισχύος 18 MW διαιρεμένα σε 3 έργα των 6 MW ισχύος έκαστο. Τα συγκεκριμένα έργα θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Πύργου, στην περιοχή της Εύβοιας και στην περιοχή της Αχαΐας. Επιπλέον, η εταιρεία έλαβε την ίδια ημερομηνία άδειες για 2 ακόμη έργα αποθήκευσης ενέργειας που θα εγκατασταθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με το πρώτο να διαθέτει ισχύ 20 MW και το δεύτερο 150 MW. Τέλος, στις 25 Νοεμβρίου 2021, η εταιρία έλαβε άδεια για ένα επιπλέον έργο, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Φωκίδας και θα διαθέτει ισχύ 6 MW. Οι σχετικές αιτήσεις για την αδειοδότηση των έργων είχαν κατατεθεί στη ΡΑΕ τον Ιούνιο του 2021.

Αθροιστικά, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 9 έργα αποθήκευσης με συνολική ισχύ 344 MW. Μέσω της λήψης των παραπάνω αδειών, η εταιρία πραγματοποίησε την είσοδό της στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, ο οποίος παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή. 

Μενού